Historie

2003

13.02.2020

Odevzdali jsme novostavbu Domu s pečovatelskou službou v Bystřici, která umožňuje péči a zajištění potřeb seniorů.