Historie

2008 prvni

13.02.2020

Pro Sbor církve bratrské jsme postavili víceúčelovou a konferenční místnost s  modlitebnou v  Hrádku. Stavba byla ve svahu a částečně v  bývalém kamenolomu, což kladlo na naši společnost během realizace projektu značné nároky.