Historie

2017 prvni

13.02.2020

Stali jsme se součástí silné české skupiny Smolo, a.s. To zásadně zvýšilo v  mnoha ohledech naši konkurenceschopnost. Se sesterskými firmami spolupracujeme především v oblasti bouracích prací, recyclingu odpadů a na realizaci liniových staveb, stejně jako v  dopravě.