Historie

2019

13.02.2020

Ocenění ministra průmyslu a obchodu ČR za výstavbu II. etapy stavby Vývojový areál Fryčovice.