Tělocvična gymnázia J. Božka v Českém Těšíně

Studenti Gymnázia Josefa Božka v  Českém Těšíně se dočkali nové školní tělocvičny. Výjimečná jsou řešení interiéru a vybavení. Realizace proběhla v letech 2018-2019.

Původní tělocvičnu musel kraj jako zřizovatel gymnázia uzavřít a zbourat v roce 2011. Ukázalo se, že měla narušenou statiku a obsahovala silně karcinogenní azbest. Pokračování výuky v těchto nevyhovujících prostorech bylo tedy nepřijatelné. V dubnu 2017 schválili krajští zastupitelé výstavbu nové tělocvičny a následovalo nutné kolečko výběrových a zadávacích řízení.

Sportovní hala musela korespondovat se sousední funkcionalistickou budovou školy, která byla v roce 1986 vyhlášena kulturní památkou. Sídlo českotěšínského gymnázia bylo vybudováno v letech 1932-1935 podle projektu Jaroslava Fragnera, jednoho z průkopníků české moderní architektury a čelního představitele československého funkcionalismu.

V interiéru tělocvičny je poměrně zajímavé propojení oceli a barevných dřevotřískových OSB desek, přiznané jsou i konstrukce střechy z oceli.

Moderní sportoviště slouží dopoledne pro hodiny tělocviku, odpoledne ho využívají členové různých sportovních oddílů. Tělocvikáři, studenti a sportovci ocenili skutečnost, že kraj nechal postavit halu v takové kvalitě. Nová tělocvična má rozměry 40 na 20 metrů. Povrch tvoří podlaha Gerflor nejvyšší kvality. Mohou na ní bezpečně sportovat děti i dospělí, dají se zde provozovat na vrcholové úrovni veškeré halové sporty: florbal, házená, futsal, volejbal, tenis, basketbal, softbal. Doplňkově lze umístit 5 badmintonových kurtů.

Nová tělocvična má také tribunu se 150 místy k sezení, ozvučení s elektronickým ovládáním, elektronické informační tabule a napojené přenosné kamery, které umožní pořádání a záznam turnajů.

Čtyři šatny jsou vybaveny sprchami a sociálním zařízením, dále jsou zde moderní kabinety pro učitele, nechybí ani klubovna a míčovna. Součástí vybavení, které rovněž dodala Beskydská stavební, a.s., jsou sklopné koše na basketbal a elektronické výsledkové tabule.

Poznámka / doplnění:

V roce 2019 byl souběžně s novostavbou tělocvičny vystavěn i spojovací krček, na místě původního, propojující budovu školy s tělocvičnou. Přístup žáků k tělocvičně je tedy možný z budovy školy v čisté obuvi. Z téhož spojujícího krčku je možný i přístup na ochoz.

Tento krček byl předmětem samostatného výběrového řízení s názvem „Novostavba tělocvičny – výstavba spojovacího krčku pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci“, jehož jsme se zúčastnili a jako vítězný dodavatel také realizovali.  

Špičková tělocvična pro veškeré halové sporty

Studenti Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně se dočkali nové školní tělocvičny. Za 60 milionů korun ji ze svého rozpočtu nechal vybudovat Moravskoslezský kraj. Zhotovitelem byla Beskydská stavební, výjimečná jsou řešení interiéru a vybavení. 

 „Hala musela korespondovat se  sousední funkcionalistickou budovou školy, která je památkově chráněna. V interiéru tělocvičny je poměrně zajímavé propojení oceli a  barevných dřevotřískových OSB desek, které jsme dle návrhu použili na obložení stěn. Přiznané jsou i konstrukce střechy z  oceli,“ představil projekt stavbyvedoucí Ing. Jiří Kuchtíček. 

Tělocvikáři, studenti a sportovci, kteří ji budou používat v  odpoledních hodinách, jsou nadšení z toho, že se hala postavila v takové kvalitě. Nová tělocvična má rozměry 40 na 20 metrů. Povrch tvoří podlaha Gerflor nejvyšší kvality. Mohou na ní bezpečně sportovat děti i dospělí, dají se zde provozovat na vrcholové úrovni veškeré halové sporty: florbal, házená, futsal, volejbal, tenis, basketbal, softbal. Doplňkově je zde možno umístit 5  badmintonových kurtů. 

Hala má hlediště pro diváky, čtyři šatny včetně sprch a sociálního zařízení, kabinety pro učitele, nechybí ani klubovna a míčovna. Součástí vybavení jsou sklopné koše na basketbal a elektronické výsledkové tabule.  

Původní tělocvičnu musel kraj uzavřít a zbourat v  roce  2011. Ukázalo se, že měla narušenou statiku a obsahovala silně karcinogenní azbest.  

 „V dubnu 2017 schválili krajští zastupitelé výstavbu nové tělocvičny a následovalo nutné kolečko výběrových a zadávacích řízení. Jsem rád, že zhotovitel dodržel všechny nasmlouvané termíny a gymnazisté tak už mají k  dispozici nové sportoviště,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania.  

Dobrou spolupráci se zhotovitelem si během slavnostního předání budovy pochvaloval také ředitel školy RNDr. Tomáš Hudec, stejně jako autor návrhu Ing. arch. Czeslaw Mendrek. „Děkuji stavařům z Beskydské stavební za dodržení termínů i skvěle odvedenou práci,“ řekl během slavnostního předání stavby RNDr. Tomáš Hudec. 

Kampus Ostravské univerzity

Nový kampus Ostravské univerzity během dvou let zcela promění centrum města. Stavbu realizujeme v  konsorciu s  ostravským závodem IMOS Brno.