Začíná náročná rekonstrukce budovy gymnázia

Beskydská stavební převzala staveniště pro generální rekonstrukci budovy Gymnázia Julia Słowackého v  Českém Těšíně. Jediné střední školy s  polským jazykem vyučovacím v Česku, kam denně míří stovky studentů od Mostů u Jablunkova po Bohumín.  

Předmětem zakázky je  především  zajištění požární bezpečnosti areálu, včetně odstranění narušených konstrukcí, provedení statického zajištění, výměna oken a zateplení objektů, které vykazují velmi špatný stavebně-technický stav konstrukcí a ekonomicky velmi neúsporný provoz. 

 „Rekonstrukce je rozdělena do několika etap tak, abychom co nejméně narušili průběh vyučování. V  první fázi počítáme s bouracími a sanačními pracemi na objektu tělocvičny. Provedeme odbourání druhého nepoužívaného podlaží, zesílení statistky spřažením budovy ocelovými nosníky a zhotovením nové střechy. Tělocvična by měla být hotova v  průběhu června, kdy budeme postupovat výměnou výplní a na prázdniny jsme naplánovali výměnu oken v celém objektu,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Jiří Votoček.  

Momentálně probíhá vybudování zařízení pro staveniště, přípojek, bezpečnostních koridorů pro pohyb těžké techniky. Stavební práce začnou v  první polovině února a stavba má být hotová v  červenci 2021. 

Rekonstrukci bude komplikovat skutečnost, že se jedná o objekt přímo v  historickém středu města s  úzkým vjezdem do dvora, kudy probíhá zásobování kuchyně.  Aby mohl být zachován provoz gymnázia a navazující základní školy, byly stavební práce přizpůsobeny požadavkům školy a technologických možnostem.  

Vyšli jsme vstříc školám a úpravou harmonogramu umožníme vjezd zásobování přes staveniště vždy v  určených hodinách, pak se ve dvoře musí pohybovat těžká technika. Harmonogram je navržen tak, aby úplná uzávěra průjezdu do dvora byla pouze v době nutné výstavby lešení, a to v době letních prázdnin, kdy se neučí a nevaří obědy,“ doplnil ředitel Beskydské stavební Ing. Jiří Dohnal, MBA.  

Investorem je zřizovatel školy, tedy Moravskoslezský kraj.  Cena stavby je 31 milionů Kč s  DPH.  Beskydská stavební podala nejlepší nabídku a kraji ji vybral na realizátora stavby. 

Společnost působí na trhu již 28. rokem. Zaměřuje se na všechna odvětví pozemního stavitelství, zejména na stavby pro školství, zdravotnictví a administrativu. Realizuje jak novostavby, tak náročné rekonstrukce, mimo jiné i staveb historických. Zkušenosti má i z realizace průmyslových a ekologických staveb. Firmu tvoří devět výrobních středisek: čtyři střediska hlavní stavební výroby (v Třinci, Frýdku–Místku a Ostravě) a pět středisek profesních.  

Společnost paří do skupiny Smolo a využívá potenciál sesterských firem zaměřujících se mimo jiné na sanační práce, recyklaci a odpadového hospodářství.

Historická fakta: 

První polské reálné gymnázium začalo s vyučováním v  Orlové v  dnes již poddolované lokalitě Obroki na podzim roku 1909. V  Českém Těšíně pak vznikly v  roce 1938 na českém gymnáziu polské třídy. V  roce 1949  ministerstvo školství ustanovilo samostatné Polské reálné gymnázium v  Českém Těšíně.

Absolventy školy jsou mimo jiné senátor a bývalý generální ředitel TŽ Jiří Cienciala, ředitel TŽ Jan Czudek, zpěvačka Ewa Farna, známý folklorista prof. Daniel Kadłubiec, olympionik Tomasz Mendrek, nadějný pětibojař Marek Grycz, třinecký kardiolog Piotr Branny, primář chirurgie v  Nemocnici Třinec Daniel Worek, ředitelka akce Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková, náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny, starostové několika obcí na Těšínsku a mnoho dalších osobností veřejného života.  

Beskydská získala největší zakázku ve své  historii

Nové univerzitní budovy promění střed Ostravy i díky stavařům z Třince 

Střed Ostravy se během dvou let zásadně promění díky výstavbě nového kampusu Ostravské univerzity a úpravám nábřeží Ostravice. Smlouvu za více než miliardu korun podepsalo konsorcium dvou firem – Beskydské stavební z  Třince a ostravského závodu IMOS Brno. Představení projektu proběhlo na místě budoucí stavby. 

Zázemí pro  sport, zdraví a technologie, klastr umění a  design a podzemní garáže budou sloužit nejen univerzitě, ale také veřejnosti. Investice potvrdí univerzitní charakter města, podpoří jeho ekonomický rozvoj a  přispějí k  dalšímu oživení centra.  

 „Jsou před námi dva náročné, ale velmi zajímavé roky, a  my doufáme, že výsledek naší společné práce naplní očekávání nejen autorů projektu, ale zejména očekávání pedagogů a  studentů univerzity. Osobně se  pak těším na  konečnou podobu ztvárnění betonové a  předsazené trubkové fasády Fakulty umění,“ doplňuje Ing. Daniel Pieszka, předseda dozorčí rady Beskydská stavební, a.s. Doplnil, že je to výjimečná situace, kdy se ryze české firmě podařilo uspět v  soutěži na tak významnou a prestižní zakázku.  

Stavba dvou nových univerzitních budov společně s podzemím parkovištěm na 150 aut a úpravou veřejného prostranství na levém nábřeží Ostravice má proběhnout během dvou nejbližších let a bude financována z několika zdrojů. Projekt v hodnotě 1,1 miliardy korun je jednou z největších investic svého druhu ve vysokém školství v Česku. 

Celý projekt je dalším významným milníkem v  historii univerzity i  města. Jedná se  pro  univerzitu o  rozsahem největší investiční projekt jako celek a  významným způsobem zkvalitní zázemí pro  uměleckou činnost, sportovní aktivity i  kinantropologický výzkum. Jeho unikátnost spočívá nejen v  inovativním propojení mezi uměním a  sportem, což je zajímavé zejména pro  univerzitu, ale je hlavně důkazem přínosnosti spolupráce mezi městem a  univerzitou. Stavby budou stát na  území, které bylo dlouhou dobu v  neutěšeném stavu, ačkoli se  nacházelo přímo v  centru Ostravy,“ uvedl rektor Ostravské univerzity Jan Lata. 

Univerzita deklarovala vytvoření 10 nových studijních programů, které budou reagovat na  nové trendy. Tyto programy budou vyučovány v  nových prostorách o  celkové ploše 9 000 m2 a  s  nově nakoupenými přístroji. Jen během prvních let má novou infrastrukturu využívat 1 400 studentů.  

2020

Slavnostní prezentace (14. ledna) největší zakázky v  historii ryze české stavební firmy: Nový univerzitní areál na ostravské Černé louce. Projekt v hodnotě 1,1 miliardy korun je jednou z  největších investic svého druhu ve  vysokém školství v  Česku. Projekt realizujeme v  konsorciu s  ostravským závodem firmy IMOS Brno. 

2019

Ocenění ministra průmyslu a obchodu ČR za výstavbu II. etapy stavby Vývojový areál Fryčovice.  

2018

Hlavní cena v  soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje za zdařilou rekonstrukci novorenesanční Ringhofferovy vily z  roku 1892 v  Kopřivnici. 

2017 prvni

Stali jsme se součástí silné české skupiny Smolo, a.s. To zásadně zvýšilo v  mnoha ohledech naši konkurenceschopnost. Se sesterskými firmami spolupracujeme především v oblasti bouracích prací, recyclingu odpadů a na realizaci liniových staveb, stejně jako v  dopravě. 

2017

Odevzdali jsme další prestižní zakázku pro složky Integrovaného záchranného systému: stavbu vrtulníkového hangáru v  Ostravě. Postavili jsme komplex Steel Ring: závodní dráhy společně s  Centrem bezpečné jízdy a gastronomickým zázemím v  Třinci. 

2016

Více se  prosazujeme v  oboru staveb pro zdravotnictví, příkladem toho je rekonstrukce Mezioborové jednotky intenzivní péče v  Nemocnici Třinec. Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné je také našim dílem, stejně jako stavební úpravy internátu pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, který je památkově chráněnou budovou. 

2015

Rekonstrukce a adaptace památkově chráněného Národního domu v  Bohumíně. Secesní budova nově slouží jako hotel s  tanečním sálem, restaurací, pivními lázněmi a muzeem. Náš rukopis nese oceněná stavba roku: I. etapa Vývojového areálu ve Fryčovicích. Ve stejném roce jsme postavili i novou tělocvičnu a učebny pro Gymnázium Karviná nebo Autosalon Škody pro firmu Karireal, Třinec.  

2014

Rekonstrukce Knihovny v  Třinci na moderní multifunkční budovu společně s  kavárnou získala v soutěži  Stavba roku 2014  Moravskoslezského kraje  čestné uznání v kategorii „Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce“. Projekt jsme realizovali jako vedoucí člen sdružení společně s akciovou společností  VS-Invest.