Místo starých hornických ubytoven – moderní komunitní bydlení

Slavnostní předání staveniště pro Kompletní revitalizaci Domova Březiny v Petřvaldu u Karviné proběhlo v pátek 16. července 2021. V areálu vyrostou během dvou let čtyři nové objekty pro komunitní bydlení. Realizaci investice provede společnost Beskydská stavební, a.s.

Domov Březiny pečuje o klienty s velmi komplikovanými nemocemi. Doposud využíval nevyhovující pavilony z minulého století, po hornické ubytovna Dolu Československý pionýr. Demolice dvou starých pavilonů a výstavba čtyř nových objektů je první částí celého projektu. Jeho druhá část se týká rekonstrukce správní budovy a dvou dalších původních pavilonů domova.

Rekonstrukce původních objektů Domova Březiny výrazně sníží jeho energetickou náročnost. Budovy budou zatepleny, čekají je i další stavební úpravy, které budou architektonicky navazovat na návrh sousední novostavby čtyř pavilonů. Domov dostane také nový stravovací provoz včetně gastrotechnologií.

Nové pavilony budou postavené jako takzvané pasivní domy. To znamená, že budou energeticky úsporné nejen díky stavebnímu řešení, ale i díky jejich technologickému vybavení. Všechny obytné části pavilonů budou navíc natočené na sluneční strany, tedy na východ, jih a západ.

„Veškeré náklady revitalizace domova se budou pohybovat kolem čtvrt miliardy korun. Finančně náročnější bude její první část, tedy demolice starých objektů a následná výstavba nových pavilonů. Přijde na 210 milionů korun. Moravskoslezský kraj uhradí ze svého rozpočtu 160 milionů, zbytek jde z Evropské unie. Rekonstrukce starších budov bude stát přes 51 milionů, které se čtyřmilionovým příspěvkem z Evropy půjdou z krajského rozpočtu. V sociální oblasti jde o jednu z největších krajských investic,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania s tím, že evropské prostředky kraj získal z Evropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Foto. Magistrát města Ostravy

Realizujeme nový život pro historické jádro Ostravy

Na téměř 4 hektarech mezi řekou Ostravicí a Divadlem A. Dvořáka, na místě zvaném Černá louka, kterému se kdysi kvůli vysokým haldám hlušin z dolů a výpěrek z koksoven říkalo Ostravské Alpy, vzniká Nový Kampus Ostravské univerzity.

Hotov má být v průběhu roku 2022. Kampus stavíme jako konsorcium firem: Beskydská stavební, a.s. a ostravský závod IMOS Brno, a.s.

Tesaři použili na opravu hradiska 450 kubíků dřeva

Beskydská stavební, a.s. dokončila revitalizaci Archeoparku v Chotěbuzi na Těšínsku. Investice zahrnuje především rekonstrukci dřevěných palisád, obranné věže a komorové slovanské hradby. Tesaři a stavaři z třinecké firmy pracovali na místě slovanského sídliště z období datovaného do 8. až do 11. století téměř dva roky.

„Na dílo jsme použili zhruba 450 kubíků dřeva z oblasti valašských Beskyd, především modřínu a jedle, tyto dřeviny mají vyšší přirozenou trvanlivost. S ohledem na konstrukční řešení stanovené projektovou dokumentací byly dřevostavby provedeny novodobými postupy, včetně navržených tesařských spojů,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Ivan Stryja z Beskydské stavební, a.s.. Dodal, že realizaci komplikoval probíhající souběžně průzkum Archeologického ústavu Akademie věd České republiky z Brna, přesto stavaři dokončili zakázku v termínu.

Archeologická lokalita v Chotěbuzi-Podoboře je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se ve zdejších lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, kdy na výšinné ostrožně na řekou vyrostla pravěká osada předslovanského osídlení. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu představuje areál Archeoparku.

Stavíme první domov důchodců v obci

Senioři z Dětmarovic vyžadující celodenní péči již budou moci trávit podzim života ve své obci. Od konce příštího roku zde začne poskytovat služby moderní Domov pro seniory, který byl projektován i dle zahraničních podobných objektů.

V obci provozujeme dva domy s pečovatelskou službou. Chybí nám však zařízení s celodenní péčí pro občany, kteří tuto službu potřebují. Doposud je musí rodiny umisťovat v sousedních městech, Karviné nebo Orlové, což pro ně není komfortní. Naši senioři chtějí zůstat ve své obci, v menším zařízení, kde jsou dalšími obyvateli jejich sousedé nebo známí a personál také povětšinou znají,“ říká starosta Dětmarovic Ing. Ladislav Rosman s tím, že domov je lokalizován v příjemné lokalitě Pod kaplí, což bude i název nového objektu.  Místní označení pochází od zdejší tzv. Něbrojovy kaple sv. Isidora z roku 1860 vybudované nedaleko, na druhém nejvyšším místě Dětmarovic, odkud je nádherný výhled na obec a okolní malebně zvlněnou pahorkatinu.

Projekt jsme připravovali šest let od doby, kdy se nám podařilo získat vhodný pozemek. Pro obec našeho typu je to optimální řešení i z pohledu velikosti a kapacity. Projekt mimo jiné klade důraz na komunitní a domácké prostředí,“ doplnil starosta Ing. Ladislav Rosman.

Kapacita nového domova je 30 míst, provoz zařízení a péči o klienty zde bude zajišťovat asi 15 zaměstnanců. Investiční akce zahrnuje i realizaci parkoviště, zázemí a příslušenství, stejně jako terénní úpravy. Náklady na stavbu a zařízení činí 64,2 milionů korun. Obec Dětmarovice získala státní dotaci ve výši 35,4 milionů, částkou půldruhého milionu přispěl Moravskoslezský kraj.

 „Stavební práce v Dětmarovicích postupují dle harmonogramu i přes komplikované klimatické podmínky,“ zhodnotil Bc. Petr Piprek z firmy Beskydská stavební, a.s., která zakázku vysoutěžila.

S výstavbou zařízení pro sociální péči má společnost Beskydská stavební, a.s. bohaté zkušeností. Mimo jiné momentálně dokončila rekonstrukci a dostavbu domova Slunovrat v Ostravě-Přívoze a před předáním je projekt modernizace Nového domova v Karviné.

Začala stavba Domova pro seniory v Dětmarovicích

DĚTMAROVICE, 17.04.2020

Začala výstavba Domova pro seniory (včetně zázemí a příslušenství) v Dětmarovicích na Karvinsku. Bude to první zařízení svého druhu v historii obce.

Kapacita objektu je 30 míst, provoz zařízení a péči o klienty má zajišťovat 15 zaměstnanců. Parkoviště počítá s 15 stáními pro osobní vozidla. Zakázku má přidělené středisko HSV 11. Dílo by mělo být dokončeno do konce roku 2021.

Novojičínská hala ABC již slouží sportovcům

Zakázka Rekonstrukce, přístavba a nadstavba haly ABC v Novém Jičíně byla kolaudována bez závad a nedodělků. Ve sportovním zařízení již proběhlo finále Českého poháru starších žáků ve volejbalu.

„Loni v květnu si Beskydská stavební převzala stavbu a letos 20. února proběhla kolaudace. Musím říci, že se hala povedla. Jak je to u starých objektů běžné, i zde se vyskytly technické problémy, o kterých jsme dopředu nevěděli, avšak vždy se všechno operativně vyřešilo. Se zhotovitelem jsme měli bezproblémovou spolupráci,“ uvedl Ing. Jiří Hrachovec, předseda TJ Nový Jičín, která byla investorem.

Původní hala byla postavena v roce 1985 a její technický stav a energetická náročnost neodpovídaly dnešním požadavkům.

Hlavním cílem rekonstrukce bylo snížení energetické náročnosti objektu zateplením stávajících stěn a střechy a výměnou dveří a oken za výplně s izolačním trojsklem.

Sportovní objekt získal nástavbu a přístavbu nářaďovny. Nástavba a přístavba haly byly provedeny v klasické zděné technologii pomocí přesných keramických tvárnic s klasickým krovem s finální plechovou krytinou. Fasáda je tvořena oku lahodící kombinací silikonové jemnozrnné probarvené omítky a dřevěného obkladu.  Do haly byla nově vestavěna nosná ocelová konstrukce tribuny pro sto diváků a hala je nově bezbariérová.

Zadavatel: TJ Nový Jičín. Stavbyvedoucí: Ing. Jozef Staník. Objem prostředků 27,2 milionů korun.