Ludgeřovická škola získala další patro a pět moderních učeben

Na druhý stupeň ludgeřovické základní školy docházejí rovněž děti z okolí. Kvůli nedostačující kapacitě se obec rozhodla školní budovu z roku 1958 rozšířit nástavbou. V novém podlaží vzniklo pět odborných učeben a sociální zařízení, škola získala i potřebný výtah. Zakázku obec svěřila Beskydské stavební, a.s.

„Nové, čtvrté nadzemní podlaží zahrnuje prostornou chodbu, která je koncipována jako Respirium, čili prostor pro relax žáků. Pět speciálních učeben je určeno pro výuku informačních a komunikačních technologií, dvě pro jazykové vzdělávání, dále přírodovědeckou a digitálně technickou učebnu. Součástí nového patra je také hygienické zařízení, bezbariérová kabina WC a zázemí pro úklid,“ uvedl Lukáš Hrabec, stavbyvedoucí Beskydské stavební, a.s. s tím, že zakázka byla odevzdána objednateli koncem července.

Nástavba ve 4. nadzemním podlaží kopíruje obrys stávající budovy. Vstup do nové části je zajištěn dvěma schodišti a novým bezbariérovým výtahem umístěným do prostoru hlavního schodiště. Druhé schodiště je řešeno jako vedlejší a je vytaženo až do úrovně střechy, tím umožňuje komfortní přístup na střechu.

Název akce:                             Nástavba odborných učeben základní školy, Markvartovická 50/966, Ludgeřovice

Objednatel:                              Obec Ludgeřovice

Termín realizace:                    26. 6. 2020 – 3. 8. 2021

Místo stavby:                           ZŠ v Ludgeřovicích, Markvartovická 50/966

Vedoucí střediska HSV 13:    Ing. Jiří Kuchtíček

Stavbyvedoucí HSV 13:          Lukáš Hrabec

Náveská škola z roku 1926 získá novou tělocvičnu

V dubnu byla zahájena výstavba multifunkční tělocvičny pro potřeby Masarykovy základní školy Návsí. Zakázku realizují Beskydská stavební, a.s. jako vedoucí společník společnosti, a Zlínstav a.s. Objekt doplní parkovací plochy a workoutové a volejbalové hřiště. Investorem je obec Návsí.

Momentálně provádíme betonáž pilot a dokončujeme zemní práce pro založení stavby. Jelikož hala bude částečně zapuštěna do terénu, provedli jsme zářez do svahu v hloubce 5,5 metrů a odtěžili 3 800 m3 zeminy. Stavba je s ohledem na složitý terén koncipována s pilotovým založením až do hloubky 8,5 metrů. Betonáž 62 pilot, kdy do země zalijeme cca 150 m3 betonu, dokončíme příští týden. Zhruba v polovině července začneme se stavbou betonového skeletu. Termíny jednotlivých etap realizace díla plníme,“ uvedl stavbyvedoucí společnosti Beskydská stavební, a.s. z Třince Ing. Jiří Votoček.

Tělocvičnu dnes poměrně velké základní školy, kterou navštěvuje trojnásobně více žáků než při otevření před téměř 90 léty, bude využívat i školní družina. Budou zde také moci probíhat turnaje.

Samotná tělocvična je jednopodlažní halou s tribunou pro sto diváků. V jednopodlažní části budovy, která bude osazena v zářezu pod terénem a bude odvětrávána nuceně, bude umístěno technické zázemí, sociální zařízení pro návštěvníky tělocvičny, posilovna a nářaďovna.

Na budovu tělocvičny bude navazovat dvoupodlažní objekt. Zde se v přízemní části počítá s šatnami a sociálním zázemím pro hráče a trenéry, dále saunou s ohřívárnou, sprchami, odpočívárnou, WC a šatnou.

Ve druhém nadzemním podlaží bude k dispozici bufet, zázemí pro hosty turnajů, úklidové a technické místnosti a knihovna, včetně sociálního zařízení.

Celý objekt je s bezbariérovým užíváním. Obě patra budou propojena výtahem přizpůsobeným pro zdravotně postižené. Sociální zařízení u šaten tělocvičny bude rovněž řešeno bezbariérově.

Kromě velké tělocvičny bude veřejnosti sloužit malá cvičební místnost. Jedna místnost bude vyčleněna pro ošetřovnu.

Termín realizace: 12. 4. 2021 – 4. 8. 2022

Náveská škola z roku 1926 získá novou tělocvičnu

V dubnu byla zahájena výstavba multifunkční tělocvičny pro potřeby Masarykovy základní školy Návsí. Zakázku realizují Beskydská stavební, a.s. jako vedoucí společník společnosti, a Zlínstav a.s. Objekt doplní parkovací plochy a workoutové a volejbalové hřiště. Investorem je obec Návsí.

Momentálně provádíme betonáž pilot a dokončujeme zemní práce pro založení stavby. Jelikož hala bude částečně zapuštěna do terénu, provedli jsme zářez do svahu v hloubce 5,5 metrů a odtěžili 3 800 m3 zeminy. Stavba je s ohledem na složitý terén koncipována s pilotovým založením až do hloubky 8,5 metrů. Betonáž 62 pilot, kdy do země zalijeme cca 150 m3 betonu, dokončíme příští týden. Zhruba v polovině července začneme se stavbou betonového skeletu. Termíny jednotlivých etap realizace díla plníme,“ uvedl stavbyvedoucí společnosti Beskydská stavební, a.s. z Třince Ing. Jiří Votoček.

Tělocvičnu dnes poměrně velké základní školy, kterou navštěvuje trojnásobně více žáků než při otevření před téměř 90 léty, bude využívat i školní družina. Budou zde také moci probíhat turnaje.

Samotná tělocvična je jednopodlažní halou s tribunou pro sto diváků. V jednopodlažní části budovy, která bude osazena v zářezu pod terénem a bude odvětrávána nuceně, bude umístěno technické zázemí, sociální zařízení pro návštěvníky tělocvičny, posilovna a nářaďovna.

Na budovu tělocvičny bude navazovat dvoupodlažní objekt. Zde se v přízemní části počítá s šatnami a sociálním zázemím pro hráče a trenéry, dále saunou s ohřívárnou, sprchami, odpočívárnou, WC a šatnou.

Ve druhém nadzemním podlaží bude k dispozici bufet, zázemí pro hosty turnajů, úklidové a technické místnosti a knihovna, včetně sociálního zařízení.

Celý objekt je s bezbariérovým užíváním. Obě patra budou propojena výtahem přizpůsobeným pro zdravotně postižené. Sociální zařízení u šaten tělocvičny bude rovněž řešeno bezbariérově.

Kromě velké tělocvičny bude veřejnosti sloužit malá cvičební místnost. Jedna místnost bude vyčleněna pro ošetřovnu.

Termín realizace: 12. 4. 2021 – 4. 8. 2022

Nový Domov: Rekonstrukce a dostavba zvýšily kapacitu i komfort

Domov se zvláštním režimem v Karviné je díky rozsáhlé rekonstrukci modernější a komfortnější. Přístavbou jedné z budov se navíc zvýšila o 25 míst jeho kapacita.

Zhotovitel – Beskydská stavební, a.s. – zvládl rozsáhlou rekonstrukci pavilonu „D“ a dostavbu budovy „H“ pro Nový Domov Karviná za pouhých 14 měsíců. Šlo o zakázku na klíč včetně vybavení, truhlářských prací, evakuačního výtahu, dodávky nábytku na míru a úprav okolí.

Kromě kompletní rekonstrukce ubytovací části v pavilonu „D“, kde jsme částečně změnili původní dispozice objektu, jsme vybudovali i architektonicky zajímavou, dvoupodlažní, moderní přístavbu. Do tohoto projektu byla zapracována a zrealizovaná tzv. inteligentní elektroinstalace s možností vzdálených přístupů s ovládáním, pro kterou se investor rozhodl s ohledem na zvýšení komfortu a bezpečí uživatelů,“ uvedl Marcel Konesz, vedoucí střediska 14 Beskydské stavební, a.s. z Třince. S ohledem na skutečnost, že podstatná část realizace probíhala v době šíření pandemie COVID-19, bylo nutné dodržovat přísné protiepidemických opatření vydané vládou ČR. Nestandardně byl zhotovitel nucen zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví jak pracovníků na stavbě, tak také personálu objektu a vlastních uživatelů.  „Při vlastní realizaci jsme se potýkali s běžnými problémy, které se díky velmi dobré komunikaci se zástupci investora dařilo vždy urychleně řešit. Přál bych si, aby to bylo vždy tak,“ doplnil předseda představenstva Beskydské stavební, a.s. Marek Kufa poté, co náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiřímu Navrátilovi předal symbolický klíč do objektu.

Beskydská stavební, a.s. má rozsáhlé zkušenosti v realizaci staveb a zařízení pro poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb. Jen v loňském roce realizovala mimo jiné technicky náročnou Rekonstrukci a dostavbu Domova Slunovrat v Ostravě, provedla stavební úpravy transfuzního oddělení Nemocnice Agel v Novém Jičíně nebo sanaci Zdravotního střediska Havířov. Momentálně staví mimo jiné Domov Důchodců v Dětmarovicích a provádí rekonstrukci lůžkového oddělení Sanatoria Jablunkov.

Nový Domov: Rekonstrukce a dostavba zvýšily kapacitu i komfort

Domov se zvláštním režimem v Karviné je díky rozsáhlé rekonstrukci modernější a komfortnější. Přístavbou jedné z budov se navíc zvýšila o 25 míst jeho kapacita.

Zhotovitel – Beskydská stavební, a.s. – zvládl rozsáhlou rekonstrukci pavilonu „D“ a dostavbu budovy „H“ pro Nový Domov Karviná za pouhých 14 měsíců. Šlo o zakázku na klíč včetně vybavení, truhlářských prací, evakuačního výtahu, dodávky nábytku na míru a úprav okolí.

Kromě kompletní rekonstrukce ubytovací části v pavilonu „D“, kde jsme částečně změnili původní dispozice objektu, jsme vybudovali i architektonicky zajímavou, dvoupodlažní, moderní přístavbu. Do tohoto projektu byla zapracována a zrealizovaná tzv. inteligentní elektroinstalace s možností vzdálených přístupů s ovládáním, pro kterou se investor rozhodl s ohledem na zvýšení komfortu a bezpečí uživatelů,“ uvedl Marcel Konesz, vedoucí střediska 14 Beskydské stavební, a.s. z Třince. S ohledem na skutečnost, že podstatná část realizace probíhala v době šíření pandemie COVID-19, bylo nutné dodržovat přísné protiepidemických opatření vydané vládou ČR. Nestandardně byl zhotovitel nucen zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví jak pracovníků na stavbě, tak také personálu objektu a vlastních uživatelů.  „Při vlastní realizaci jsme se potýkali s běžnými problémy, které se díky velmi dobré komunikaci se zástupci investora dařilo vždy urychleně řešit. Přál bych si, aby to bylo vždy tak,“ doplnil předseda představenstva Beskydské stavební, a.s. Marek Kufa poté, co náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiřímu Navrátilovi předal symbolický klíč do objektu.

Beskydská stavební, a.s. má rozsáhlé zkušenosti v realizaci staveb a zařízení pro poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb. Jen v loňském roce realizovala mimo jiné technicky náročnou Rekonstrukci a dostavbu Domova Slunovrat v Ostravě, provedla stavební úpravy transfuzního oddělení Nemocnice Agel v Novém Jičíně nebo sanaci Zdravotního střediska Havířov. Momentálně staví mimo jiné Domov Důchodců v Dětmarovicích a provádí rekonstrukci lůžkového oddělení Sanatoria Jablunkov.

Náročná rekonstrukce je ve finálové rovince

Generální rekonstrukce komplexu budov polskojazyčného Gymnázia Julia Słowackého v Českém Těšíně jde do finále. Náročnou stavbu dokončíme dříve, a to přes covidová opatření, mnohá úskalí projektu a neočekávané problémy, které vyšly najevo po zahájení prací.

Zřizovatelem a investorem je Moravskoslezský kraj, který se rozhodl pro rozsáhlou opravu z důvodu velmi špatného stavu konstrukcí a neúsporného provozu. 

Beskydská stavební podala nejlepší nabídku a kraj ji vybral na realizátora stavby. Firma působí v oboru již 28 let a výstavbou a s rekonstrukcí školských a sportovních zařízení má rozsáhlé zkušenosti.

Dílny pro praktickou výuku řemesel odevzdáme v termínu

Střední odborná škola ve Frýdku-Místku bude mít dvoje nové dílny pro praktickou výuku řemesel. Na stavbách dvou objektů momentálně pracujeme na střechách a fasádě, stejně tak na interiérech. Největší zakázka v historii krajského školství, by měla být hotová na podzim. Následovat bude technologické vybavení dílen.

„Výstavba středoškolských dílen ve Frýdku-Místku je naší největší investicí v oblasti školství od vzniku Moravskoslezského kraje, tedy od roku 2001. Nové budovy už mají osazena okna i dveře, aktuálně se dokončuje zateplení fasády a střechy, pracuje se na všech rozvodech i na vnitřních omítkách nebo podlahách,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania a doplnil, že krajskou kasu přijdou nové dílny včetně veškerého vybavení na více než 293 milionů korun.

Jedna ze dvou budov dílen vyrůstá přímo u školy v ulici Lískovecká, druhá bude v ulici Na Hrázi. „Technické obory a řemesla v Moravskoslezském kraji podporujeme dlouhodobě. Vytvořit supermoderní zázemí pro odbornou výuku je proto velmi důležité,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že dílny Lískovecká budou mít například svařovnu, dílnu CNC pálení a soustružnické, zámečnické a frézařské dílny. V prostorách Na Hrázi budou elektrodílny, brousící box, ale taky podvozková, diagnostická a karosářská dílna.

„Přes nouzový stav a četná omezení protipandemických opatření zakázku realizujeme podle platného harmonogramu a dílo dokončíme v termínu. Kromě nouzového stavu byl pro nás na obou stavbách omezující i nedostatek místa pro zařízení staveniště, kdy bylo obtížné koordinovat jednotlivé, po sobě jdoucí dodávky,“ uvedl stavbyvedoucí dílen v ulici Lískovecká Martin Pešat. Tomáš Sojka, stavbyvedoucí dílen v ulici Na Hrázi, dodal, že termín zhotovení „své stavby“ rovněž dodrží.

DÍLNY PRO FRÝDECKOMÍSTECKÉ STŘEDOŠKOLÁKY ROSTOU PŘED OČIMA

Střední odborná škola ve Frýdku-Místku bude mít pro praktickou výuku dvoje nové dílny. Teď se pracuje na střechách a fasádě, stavba by měla být hotová ještě v tomto roce, následovat budou práce na technologickém vybavení. V dílnách by se mělo začít učit na začátku školního roku 2022/2023. Finanční náklady se vyšplhají téměř ke 300 milionům korun.

Po dlouhých přípravách začala na začátku minulého roku výstavba nových dílen pro praktickou výuku Střední odborné školy Frýdku-Místku. „Kvalitní dílny potřebují frýdeckomístečtí středoškoláci už dlouho. Projekt na jejich výstavbu se začal připravovat v roce 2015, ale kvůli financím se realizace odložila. Jsem rád, že teď už můžeme sledovat, jak nové dílny rostou před očima,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania a vysvětlil, že původně byla snaha získat peníze na dílny z evropských zdrojů. To nakonec nebylo možné, a tak Moravskoslezský kraj vyčlenil prostředky ze svého rozpočtu.

„Studenti frýdeckomístecké Střední odborné školy zatím docházejí na praktickou výuku do průmyslových závodů ve Frýdlantu nad Ostravicí a ve Frýdku-Místku. Tyto prostory jsou zastaralé a pro výuku absolutně nevhodné. Přece jenom, dílny pro praktické vzdělávání by měly splňovat určité podmínky. Ať už se jedná o rozličné vybavení včetně nejmodernějších zařízení nebo prostor vhodných pro společnou práci žáků a komunikaci s vyučujícími. Nové moderní dílny budou všechny tyto požadavky splňovat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a dodal, že dílny budou sloužit hlavně žákům strojírenských oborů.

Jedna ze dvou budov dílen vyrůstá přímo u školy v ulici Lískovecká, druhá bude v ulici Na Hrázi. „Technické obory a řemesla v Moravskoslezském kraji podporujeme dlouhodobě. Vytvořit supermoderní zázemí pro odbornou výuku je proto velmi důležité. Dílny Lískovecká budou mít například svařovnu, dílnu CNC pálení a soustružnické, zámečnické a frézařské dílny. V prostorách Na Hrázi budou elektrodílny, brousící box, ale taky podvozková, diagnostická a karosářská dílna,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny s tím, že všechny dílny budou také vybaveny potřebnými technologiemi. Obě nové dílenské budovy nabídnou také učebny teorie, šatny žáků i učitelů, sociální zařízení a potřebné sklady.

Zhotovitel – Beskydská stavební, a.s.– provádí obě stavby souběžně.  „Přes nouzový stav a četná omezení protipandemických opatření zakázku realizujeme podle platného harmonogramu a dílo dokončíme v termínu, tedy v říjnu letošního roku. Kromě nouzového stavu byl pro nás na obou stavbách omezující i nedostatek místa pro zařízení staveniště. V případě Lískovecké se jedná o prostor mezi obytným domem a sportovním stadionem. V ulici Na Hrázi je to místo mezi školou a dětským domovem. Bylo tedy obtížné koordinovat jednotlivé, po sobě jdoucí dodávky,“ uvedl stavbyvedoucí dílen v ulici Lískovecká Martin Pešat s tím, že Beskydská stavební, a.s. již realizovala řadu mnohem složitějších zakázek.

„Výstavba středoškolských dílen ve Frýdku-Místku je naší největší investicí v oblasti školství od vzniku Moravskoslezského kraje, tedy od roku 2001. Nové budovy už mají osazena okna i dveře, aktuálně se dokončuje zateplení fasády a střechy, pracuje se na všech rozvodech i na vnitřních omítkách nebo podlahách. Stavba by měla být hotová v prosinci tohoto roku, následovat bude vybavení potřebnými technologiemi,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania a doplnil, že krajskou kasu přijdou nové dílny včetně veškerého vybavení na více než 293 milionů korun. Projektová dokumentace pro technologii dílen už je hotová, připravuje se výběrové řízení na dodavatele technologického vybavení. Vše by mělo být podle odhadů hotovo tak, aby zde mohla plnohodnotná výuka začít už od začátku školního roku 2022/2023.

Z původní mateřinky vznikla moderní knihovna s kavárnou

Knihovna v Podroužkově ulici v Ostravě-Porubě prošla rozsáhlou rekonstrukcí v režii Beskydské stavební, a.s.  Po zdařilé modernizaci se zařízení stalo největší a nejmodernější knihovnou v obvodu. Bonusem pro návštěvníky a obyvatele sídliště jsou dále prostory určené pro seniory, přednáškový sál, kavárna s terasou, rozsáhlý park, dětské a parkourové hřiště a nové parkoviště.


Kompletní rekonstrukcí prošly vnitřní prostory budovy. Došlo k vybourání veškerých původních vnitřních svislých a podlahových konstrukcí, bylo provedeno statické zesílení průvlaků stropu 1.NP. 

Součástí investiční akce byly i rozsáhlé dispoziční změny spojené s úplnou realizací veškerých rozvodů silnoproudu, slaboproudu, vzduchotechniky, klimatizace, vodoinstalace, kanalizace a vytápění. Veškeré povrchové úpravy doznaly změn, nově je objekt vybaven výtahem a plošinou.

Úplnou rekonstrukcí prošla exteriérová část okolí knihovny, kdy byly vybourány veškeré původní přístupové chodníky, asfaltové hřiště a komunikace. Následně byly zhotoveny nové travnaté plochy, přístupové chodníky, parkourové a dětské hřiště.

Zelené prostranství je nově osázeno dřevinami a trvalkami, podél nových chodníků byl instalován parkový mobiliář. Ke knihovně přiléhá rozsáhlá dlážděná plocha, která slouží nejen k parkování vozidel, ale také k setkávání příchozích a pořádání venkovních akcí.

Nyní je čtenářům nebo návštěvníkům přednášek a jiných společenských událostí k dispozici trojnásobná plocha.

V přízemí je unikátní kavárna s terasou, jejímž provozovatelem je Mental Café. Jde o projekt, který na pozici baristů zaměstnává osoby se znevýhodněním, ať už mentálním, fyzickým, či kombinovaným.

Interiér byl navržen a vyroben přímo na míru a částečně se dá i přesouvat, tím pádem je možné si hrát i s prostorem. Knihovna je vybavena unikátní RFID technologií, která využívá rádiové vlny k bezkontaktní automatické identifikaci knih. Knihovna se pyšní i prvním biblioboxem v Ostravě, který je situován uvnitř budovy.

V okolí knihovny vzniklo i 25 nových parkovacích míst určených právě pro návštěvníky tohoto zařízení.