Z původní mateřinky vznikla moderní knihovna s kavárnou

Knihovna v Podroužkově ulici v Ostravě-Porubě prošla rozsáhlou rekonstrukcí v režii Beskydské stavební, a.s.  Po zdařilé modernizaci se zařízení stalo největší a nejmodernější knihovnou v obvodu. Bonusem pro návštěvníky a obyvatele sídliště jsou dále prostory určené pro seniory, přednáškový sál, kavárna s terasou, rozsáhlý park, dětské a parkourové hřiště a nové parkoviště.

Knihovna před rekonstrukcí sídlila pouze v jedné pětině dvoupodlažní budovy, která byla ve zpustošeném stavu a fungovala v nouzovém režimu. Kompletní rekonstrukcí prošly vnitřní prostory budovy. Došlo k vybourání veškerých původních vnitřních svislých a podlahových konstrukcí, bylo provedeno statické zesílení průvlaků stropu 1.NP. 

Součástí investiční akce byly i rozsáhlé dispoziční změny spojené s úplnou realizací veškerých rozvodů silnoproudu, slaboproudu, vzduchotechniky, klimatizace, vodoinstalace, kanalizace a vytápění. Veškeré povrchové úpravy doznaly změn, nově je objekt vybaven výtahem a plošinou.

Úplnou rekonstrukcí prošla exteriérová část okolí knihovny, kdy byly vybourány veškeré původní přístupové chodníky, asfaltové hřiště a komunikace. Následně byly zhotoveny nové travnaté plochy, přístupové chodníky, parkourové a dětské hřiště.

Zelené prostranství je nově osázeno dřevinami a trvalkami, podél nových chodníků byl instalován parkový mobiliář. Ke knihovně přiléhá rozsáhlá dlážděná plocha, která slouží nejen k parkování vozidel, ale také k setkávání příchozích a pořádání venkovních akcí.

Unikátní vybavení, rozsáhlé sbírky knih, časopisů a audionahrávek

Nyní je čtenářům nebo návštěvníkům přednášek a jiných společenských událostí k dispozici trojnásobná plocha. Přízemí je vyhrazeno oddělení pro dětské čtenáře, beletrii pro dospělé a literární kavárně. Je zde prostor pro nejmenší děti do 6 let, kde si mohou hrát, prohlížet obrázky a číst.

Starší děti mají svou speciální místnost se studijním prostorem doplněným o relaxační prvky, kde si teenageři mohou číst i vleže. Velkým lákadlem jsou dva houpací prvky. V patře vzniklo oddělení naučné literatury pro dospělé. V druhé části celku je multifunkční dělitelný sál.

Knihovna nabízí více než 30 000 titulů s tím, že zdejší kapacita je až 50 000 dokumentů, včetně audio knih, časopisů, společenských her pro děti i dospělé. V každé části jsou k dispozici sociální zařízení, počítače a v celém objektu funguje wi-fi.

V přízemí je unikátní kavárna s terasou, jejímž provozovatelem je Mental Café. Jde o projekt, který na pozici baristů zaměstnává osoby se znevýhodněním, ať už mentálním, fyzickým, či kombinovaným.

Interiér byl navržen a vyroben přímo na míru a částečně se dá i přesouvat, tím pádem je možné si hrát i s prostorem. Knihovna je vybavena unikátní RFID technologií, která využívá rádiové vlny k bezkontaktní automatické identifikaci knih. Knihovna se pyšní i prvním biblioboxem v Ostravě, který je situován uvnitř budovy.

V okolí knihovny vzniklo i 25 nových parkovacích míst určených právě pro návštěvníky tohoto zařízení.

Interiéry navrhl porubský architektonický ateliér PROJEKTSTUDIO EUCZ Ing. arch. Davida Kotka.

Název akce:                                       Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava – Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor

Objednatel:                                        Statutární město Ostrava

Termín realizace:                              10/2019–12/2020

Vedoucí střediska HSV 14:              Ing. Marcel Konesz

Stavbyvedoucí HSV 14:                    Petr Tomica

Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový Domov, p.o., Karviná)

Pouhých 14 měsíců (2019-2020) trvala rekonstrukce ubytovací části a dostavba dalšího pavilonu Nového domova Karviná. Krajská investice měla za cíl humanizaci pobytových sociálních služeb a zvýšení kapacity zařízení se zvláštním režimem, stejně jako pohodlí jeho uživatelů a zaměstnanců.

Kromě rekonstrukce původní ubytovací části v pavilonu „D“ byla vybudována i architektonicky zajímavá, moderní přístavba. Kapacita domova se tím zvýšila o 25 míst (na celkem 191) v pohodlných jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Kvalitu poskytované péče zvýšil i nový evakuační lůžkový výtah, venkovní terasa s posezením, úpravy se dočkaly i venkovní plochy areálu domova.

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz

Na podzim skončila rekonstrukce a dostavba Domova Slunovrat v Ostravě-Přívoze. Projekt zahrnoval také vybavení nových prostor.

Čtyřpodlažní budova znatelně zlepší komfort uživatelů a zaměstnancům usnadní jejich náročnou práci. Kromě pokojů pro klienty nabízí i moderní vyšetřovny, zázemí pro personál a prostor pro rehabilitaci.

Podle Ing. Marcela Konesze, vedoucího ostravského střediska firmy Beskydská stavební, a.s., je to jediný projekt, který třinečtí stavaři museli v době protipandemických opatření zcela zastavit, a to na zhruba dva měsíce. Z důvodu křížení koridoru by totiž mohlo dojít k ohrožení klientů domova. 

Šlo o technicky a logisticky náročnou zakázku, kdy půdorys budovy byl celým staveništěm, navíc s jedinou přístupovou cestou do dvora se sníženou světlou výškou. Pracovali jsme ve značně omezeném prostoru a materiál jsme mohli dopravovat pouze malými vozidly. Dostavba navazuje na sousední více než stoleté budovy, které se musely ve spolupráci se statikem zesílit. Novostavbu jsme založili na velkoformátových pilotách, nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s obvodovými vyzdívkami. Současně s novostavbou jsme provedli rekonstrukci navazujícího podlaží stávající budovy a přilehlé prádelny,“ doplnil Konesz.

Nová přístavba navazuje na budovu bývalého kláštera v ulici Na Mlýnici, která patří k nejstarším domům v Přívoze. Sociální služby a péče o nemocné jsou zde poskytovány již více než sto let. V domově dnes trvale žije stovka klientů, především seniorů, ale také pacientů s chronickými duševními onemocněními, jako jsou třeba schizofrenie či porucha osobnosti.

Zařízení po rekonstrukci nabízí již pouze jedno- či dvoulůžkové pokoje a získalo navíc čtyři garsoniéry pro mladší klienty s lehčím duševním onemocněním, kteří se zde budou moci připravovat na samostatný život.

Vyzdvihl bych zdařilý interiér budovy a vybavení nábytkem. Projekt klade důraz nejen na funkčnost, ale také na vizuální dojem. Nábytek i obložky dveří jsou barevně perfektně sladěny. Uspořádání se velmi povedlo, vnitřní prostory jsou praktické, budou dobře sloužit uživatelům sociálních služeb i personálu, který o ně pečuje,“ uvedl stavbyvedoucí Daniel Pražma.

Investorem zakázky je Domov Slunovrat, p. o., a jeho zřizovatelem Statutární město Ostrava.

Termín realizace:       09/2018 – 09/2020

Stavební úpravy transfuzního oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín

Na větší komfort se nyní mohou těšit dárci krve i zdravotníci transfuzního oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín. Díky kompletní rekonstrukci budovy, kterou realizovala Beskydská stavební, zde vzniklo moderní odběrové středisko odpovídající potřebám současné medicíny.

Nevyhovující stísněné prostory i starší sociální zařízení nahradily moderní odběrové sály, čekárny pro dárce, laboratoř, sklady a skladovací prostory s chladicí a mrazící komorou, zázemí pro personál a sociální zařízení.

„Objekt je třípodlažní a prošel generální rekonstrukcí dožilých vnitřních prostor, včetně dispozičních změn. V rámci zakázky jsme provedli kompletní výměnu střech, vybudovali nové ordinace, laboratoře, místnosti sester a lékařů, sklady a skladovací prostory s chladicí a mrazící komorou. Nové jsou i sociální zařízení, původní již nevyhovovala hygienickým požadavkům,“ uvedl vedoucí střediska 12 HSV Karel Labaj.

Tato zakázka byla v pořadí druhou, kterou společnost Beskydská stavební, a.s. realizovala v areálu nemocnice. První proběhla v roce 2007 a jednalo se o Dostavbu spojovacího koridoru v areálu nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

„Transfuzní oddělení má nyní zcela jiné dispoziční uspořádání vyhovující potřebám dárců i personálu. Ve veřejné části se nachází centrální recepce s vyvolávacím systémem. Manipulaci materiálů mezi patry usnadní servisní výtah. Všichni jistě ocení fakt, že celý objekt je klimatizován. Díky modernějším prostorám budeme moci rozšířit současnou dárcovskou základnu,“ ocenila vedoucí provozu transfuzního oddělení Ing. Markéta Matušů s tím, že se díky rekonstrukci zároveň zvýšil počet odběrových křesel, kdy je celkový počet 16.

Termín realizace:       01/2020 – 09/2020

Objednatel:                 Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Stavbyvedoucí HSV 12: Karel Labaj, Daniel Mrózek

Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy

V letech 2018-2020 jsme vystavěli novou tělocvičnu s propojením na stávající objekty ZŠ a MŠ. S ohledem na složité základové podmínky – vysoká hladina podzemních vody a výskyt písku pod základy objektu, bylo provedeno drenážování podzákladí soustavou drénů s napojením na drenážní šachtice.

Přes složité podmínky, které vedly dokonce k přerušení stavby, se podařilo zajímavé a funkční dílo. Novostavba vyniká nevšední a na realizaci náročnou prosklenou fasádou.

Přístavba tělocvičny ke stávající základní a mateřské škole nabízí kromě hrací plochy také saunu a malou posilovnu. Sociální zázemí a dvoupodlažní tribuna s 50 místy k sezení a 30 ke stání umožní pořádání turnajů.

Školní areál získal také nové parkoviště pro 12 aut. Předání objektu již proběhlo, ale průběh stavby poznamenaly komplikace s vlastním založením objektu.

„Za svou profesní kariéru jsem se ještě nesetkal se složitějšími základovými podmínkami, než byly právě zde. Kombinace vysoké hladiny podzemní vody a pískového podloží nakonec vedly k tomu, že musela být přepracována projektová dokumentace založení objektu,“ uvedl za zhotovitele, společnost Beskydská stavební, a.s., Marcel Konesz.

Z těchto důvodů musela být stavba přerušena na zhruba čtyři měsíce, kdy se ve snaze vyhnout se navýšení ceny díla řešilo nejen vlastní založení objektu, ale také komplexní optimalizace stavby.

„Koncem dubna 2019 jsme společně s investorem konstatovali, že se optimalizace povedla a mohlo se tedy opět začít stavět,“ doplnil Konesz.

Objekt je založen na cca 120 kusech mikropilot, které vynášejí železobetonovou základovou desku. Konstrukčně byla stavba navržena dosti složitě jako skeletová železobetonová konstrukce v kombinaci prefabrikovaných sloupů, průvlaků a trámů s monolitickými trámy, průvlaky, stropy a schodišti. Nosná konstrukce zastřešení je provedena z lepených dřevěných vazníků délky cca 24 m a výšky cca 1,25 m.

Vyzděné obvodové konstrukce jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s velmi pěkným strukturálním prosklením objektu.

„Tato nevšední a na realizaci dosti náročná prosklená fasáda byla řešena v rámci přípravy ve 3D modelech. Vnitřní vybavení se řídilo nejen funkčností, ale také požadavky na nevšední design objektu. Dle mého názoru se povedla pěkná stavba, ze které budou mít určitě místní lidé radost,“ doplnil Konesz.

Sídlo společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třinci (dnes již VALVEA s.r.o.)

V letech 2018-2020 jsme realizovali novostavbu haly a administrativní budovy propojené spojovacím krčkem.

Vyjádření pana projektanta: „Jeden z aspektů, který významným způsobem přispěl k výsledné architektonické koncepci, vzešel z požadavku investora přiblížit návštěvníkům a také obchodním partnerům vysoce odbornou činnost v oblasti návrhu, vývoje a výroby regulačních armatur. Samotný návrh a koncepce stavby měl tedy svým pojetím maximálně zpřístupnit a prezentovat činnosti a obory, kterými se společnost zabývá.

Koncepce vychází z provázanosti jednotlivých provozů od návrhu přes výzkum až k výrobě a následné expedici. Z toho důvodu je celá stavba komponována jako transparentní prostory “showroomy“, ze kterých je možné vnímat komplexnost činností, které se v objektu provádějí. Jsou zde prostory velkoryse proskleného parteru s vodní plochou, která v letním období ochlazuje zasedací místnost, jenž se při pohledu z interiéru jakoby vznáší na hladině. Další částí, která upozorňuje na provozní návaznosti je kancelář pro návrh tepelných čerpadel, která přímo sousedí s technickou místností. Ta je pojata jako ukázkový prostor pro prezentaci nejnovějších možností v oblasti regulace a také jako didaktická ukázka reálného provozu. Prosklení nám také umožňuje nahlédnout do dílny, kde je patrné, jak probíhá celkový proces kompletace armatur.

K dalšímu propojení a provázanosti se dostáváme ve velkoryse řešeném vestibulu, který je propojen přes prostor schodiště s administrativní části ve druhém nadzemním podlaží. Zde jsou kanceláře tvořeny souborem zděných a prosklených hmot, umožňující výhledy přes terasy a následně přes prosklení do prostoru expedičního skladu s výzkumným a testovacím centrem. Terasy jsou navázány na kancelářské prostory a umožňují příjemnou relaxaci s výhledem do blízké přírodní krajiny.

A tímto se dostáváme k tomu, že architektonický koncept není navrhnut pouze s ohledem na vnitřní provoz stavby, ale také svým pojetím reaguje na jedinečnost podhorského města a pracuje s výhledy na blízkou přírodní scenerii.“