Domů   RSS   Registrace   A A A A  

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ , a.s. - Třinec

Nacházíte se zde: www.bstav.cz » Články » Valná hromada rozhodla o zaknihování akcií

Valná hromada rozhodla o zaknihování akcií

Valná hromada společnosti Beskydská stavební, a.s., se sídlem Třinec, Frýdecká 225, PSČ 739 61, IČ: 286 18 891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287, konaná dne 1.7.2016  rozhodla o změně stanov formou schválení přeměny svých 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč tvořících zcela splacený základní kapitál společnosti ve výši 40.000.000,- Kč na akcie zaknihované. V souladu s ustanovením občanského zákoníku jsou proto akcionáři povinni dle ust. § 529 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odevzdat akcie společnosti a sdělit společnosti Beskydská stavební, a.s. jako emitentovi, číslo majetkového účtu zřízeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP), na který budou jejich zaknihované akcie zaevidovány, a to ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. 

                                 Ing. Soňa Mazúrová, místopředseda představenstva


BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. - Třinec
Naši partneři

Domů | Napište nám | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze