Novinky

Ludgeřovická škola získala další patro a pět moderních učeben

08.10.2021

Na druhý stupeň ludgeřovické základní školy docházejí rovněž děti z okolí. Kvůli nedostačující kapacitě se obec rozhodla školní budovu z roku 1958 rozšířit nástavbou. V novém podlaží vzniklo pět odborných učeben a sociální zařízení, škola získala i potřebný výtah. Zakázku obec svěřila IPS Třinec, a.s.

Nové, čtvrté nadzemní podlaží zahrnuje prostornou chodbu, která je koncipována jako respirium, čili prostor pro odpočinek žáků během přestávek.  Pět speciálních učeben je určeno pro výuku informačních a komunikačních technologií, dvě pro jazykové vzdělávání, dále přírodovědeckou a digitálně technickou učebnu. Součástí nového patra je také hygienické zařízení, bezbariérová kabina WC a zázemí pro úklid,“ uvedl stavbyvedoucí Lukáš Hrabec s tím, že zakázka byla odevzdána objednateli začátkem srpna.

Nástavba ve 4. nadzemním podlaží kopíruje obrys stávající budovy. Vstup do nové části je zajištěn dvěma schodišti a novým bezbariérovým výtahem umístěným do prostoru hlavního schodiště. Druhé schodiště je řešeno jako vedlejší a je vytaženo až do úrovně střechy, čímž umožňuje komfortní přístup na střechu. Celé 4. NP je zatepleno a celá škola je opatřena novým nátěrem fasády.

Vedoucí střediska HSV 13:                 Ing. Jiří Kuchtíček

Stavbyvedoucí HSV 13:                      Lukáš Hrabec