Novinky

Ludgeřovická škola získala další patro a pět moderních učeben

04.08.2021

Ludgeřovická škola získala další patro a pět moderních učeben

Na druhý stupeň ludgeřovické základní školy docházejí rovněž děti z okolí. Kvůli nedostačující kapacitě se obec rozhodla školní budovu z roku 1958 rozšířit nástavbou. V novém podlaží vzniklo pět odborných učeben a sociální zařízení, škola získala i potřebný výtah. Zakázku obec svěřila Beskydské stavební, a.s.

„Nové, čtvrté nadzemní podlaží zahrnuje prostornou chodbu, která je koncipována jako Respirium, čili prostor pro relax žáků. Pět speciálních učeben je určeno pro výuku informačních a komunikačních technologií, dvě pro jazykové vzdělávání, dále přírodovědeckou a digitálně technickou učebnu. Součástí nového patra je také hygienické zařízení, bezbariérová kabina WC a zázemí pro úklid,“ uvedl Lukáš Hrabec, stavbyvedoucí Beskydské stavební, a.s. s tím, že zakázka byla odevzdána objednateli koncem července.

Nástavba ve 4. nadzemním podlaží kopíruje obrys stávající budovy. Vstup do nové části je zajištěn dvěma schodišti a novým bezbariérovým výtahem umístěným do prostoru hlavního schodiště. Druhé schodiště je řešeno jako vedlejší a je vytaženo až do úrovně střechy, tím umožňuje komfortní přístup na střechu.

Název akce:                             Nástavba odborných učeben základní školy, Markvartovická 50/966, Ludgeřovice

Objednatel:                              Obec Ludgeřovice

Termín realizace:                    26. 6. 2020 – 3. 8. 2021

Místo stavby:                           ZŠ v Ludgeřovicích, Markvartovická 50/966

Vedoucí střediska HSV 13:    Ing. Jiří Kuchtíček

Stavbyvedoucí HSV 13:          Lukáš Hrabec