Tiskové zprávy

Náveská škola z roku 1926 získá novou tělocvičnu

18.06.2021

V dubnu byla zahájena výstavba multifunkční tělocvičny pro potřeby Masarykovy základní školy Návsí. Zakázku realizují Beskydská stavební, a.s. jako vedoucí společník společnosti, a Zlínstav a.s. Objekt doplní parkovací plochy a workoutové a volejbalové hřiště. Investorem je obec Návsí.

Momentálně provádíme betonáž pilot a dokončujeme zemní práce pro založení stavby. Jelikož hala bude částečně zapuštěna do terénu, provedli jsme zářez do svahu v hloubce 5,5 metrů a odtěžili 3 800 m3 zeminy. Stavba je s ohledem na složitý terén koncipována s pilotovým založením až do hloubky 8,5 metrů. Betonáž 62 pilot, kdy do země zalijeme cca 150 m3 betonu, dokončíme příští týden. Zhruba v polovině července začneme se stavbou betonového skeletu. Termíny jednotlivých etap realizace díla plníme,“ uvedl stavbyvedoucí společnosti Beskydská stavební, a.s. z Třince Ing. Jiří Votoček.

Tělocvičnu dnes poměrně velké základní školy, kterou navštěvuje trojnásobně více žáků než při otevření před téměř 90 léty, bude využívat i školní družina. Budou zde také moci probíhat turnaje.

Samotná tělocvična je jednopodlažní halou s tribunou pro sto diváků. V jednopodlažní části budovy, která bude osazena v zářezu pod terénem a bude odvětrávána nuceně, bude umístěno technické zázemí, sociální zařízení pro návštěvníky tělocvičny, posilovna a nářaďovna.

Na budovu tělocvičny bude navazovat dvoupodlažní objekt. Zde se v přízemní části počítá s šatnami a sociálním zázemím pro hráče a trenéry, dále saunou s ohřívárnou, sprchami, odpočívárnou, WC a šatnou.

Ve druhém nadzemním podlaží bude k dispozici bufet, zázemí pro hosty turnajů, úklidové a technické místnosti a knihovna, včetně sociálního zařízení.

Celý objekt je s bezbariérovým užíváním. Obě patra budou propojena výtahem přizpůsobeným pro zdravotně postižené. Sociální zařízení u šaten tělocvičny bude rovněž řešeno bezbariérově.

Kromě velké tělocvičny bude veřejnosti sloužit malá cvičební místnost. Jedna místnost bude vyčleněna pro ošetřovnu.

Termín realizace: 12. 4. 2021 – 4. 8. 2022