Referenční projekty

V letech 2018-2020 jsme vystavěli novou tělocvičnu s propojením na stávající objekty ZŠ a MŠ. S ohledem na složité základové podmínky – vysoká hladina podzemních vody a výskyt písku pod základy objektu, bylo provedeno drenážování podzákladí soustavou drénů s napojením na drenážní šachtice.