Referenční projekty

Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy

V letech 2018-2020 jsme vystavěli novou tělocvičnu s propojením na stávající objekty ZŠ a MŠ. S ohledem na složité základové podmínky – vysoká hladina podzemních vody a výskyt písku pod základy objektu, bylo provedeno drenážování podzákladí soustavou drénů s napojením na drenážní šachtice.

Přes složité podmínky, které vedly dokonce k přerušení stavby, se podařilo zajímavé a funkční dílo. Novostavba vyniká nevšední a na realizaci náročnou prosklenou fasádou.

Přístavba tělocvičny ke stávající základní a mateřské škole nabízí kromě hrací plochy také saunu a malou posilovnu. Sociální zázemí a dvoupodlažní tribuna s 50 místy k sezení a 30 ke stání umožní pořádání turnajů.

Školní areál získal také nové parkoviště pro 12 aut. Předání objektu již proběhlo, ale průběh stavby poznamenaly komplikace s vlastním založením objektu.

„Za svou profesní kariéru jsem se ještě nesetkal se složitějšími základovými podmínkami, než byly právě zde. Kombinace vysoké hladiny podzemní vody a pískového podloží nakonec vedly k tomu, že musela být přepracována projektová dokumentace založení objektu,“ uvedl za zhotovitele, společnost Beskydská stavební, a.s., Marcel Konesz.

Z těchto důvodů musela být stavba přerušena na zhruba čtyři měsíce, kdy se ve snaze vyhnout se navýšení ceny díla řešilo nejen vlastní založení objektu, ale také komplexní optimalizace stavby.

„Koncem dubna 2019 jsme společně s investorem konstatovali, že se optimalizace povedla a mohlo se tedy opět začít stavět,“ doplnil Konesz.

Objekt je založen na cca 120 kusech mikropilot, které vynášejí železobetonovou základovou desku. Konstrukčně byla stavba navržena dosti složitě jako skeletová železobetonová konstrukce v kombinaci prefabrikovaných sloupů, průvlaků a trámů s monolitickými trámy, průvlaky, stropy a schodišti. Nosná konstrukce zastřešení je provedena z lepených dřevěných vazníků délky cca 24 m a výšky cca 1,25 m.

Vyzděné obvodové konstrukce jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s velmi pěkným strukturálním prosklením objektu.

„Tato nevšední a na realizaci dosti náročná prosklená fasáda byla řešena v rámci přípravy ve 3D modelech. Vnitřní vybavení se řídilo nejen funkčností, ale také požadavky na nevšední design objektu. Dle mého názoru se povedla pěkná stavba, ze které budou mít určitě místní lidé radost,“ doplnil Konesz.