Referenční projekty

Novostavba ZŠ Metylovice o třech nadzemních podlažích

Mezi lety 2013-2014 jsme realizovali zajímavou a odvážně řešenou novostavbu Základní školy Metylovice dle projektu Ing. arch. Tomáše Šonovského. 

Nová budova byla postavena vedle původní, která již nevyhovovala potřebám obce. Po dokončení nové byla stará škola zbourána.

Jde o třípodlažní budovu s pěti kmenovými a jednou počítačovou učebnou. V budově je také jídelna s výdejnou, školní družina, kabinety učitelů a sociální zázemí.

Svislé konstrukce jsou vyzdívané z cihel, stropy jsou ze železobetonových panelů. Škola byla vyprojektována včetně interiéru všech místností a kompletně realizována.