Tiskové zprávy

Nový Domov Karviná: větší kapacita i komfort uživatelů

14.12.2020

Nový Domov Karviná: větší kapacita i komfort uživatelů

Pouhých 14 měsíců trvala rozsáhlá rekonstrukce ubytovací části v pavilonu „D“ a dostavba další budovy pro Nový Domov Karviná. Kapacita zařízení se tím zvýšila na celkem 191 míst. Beskydská stavební zakázku odevzdala bez závad a v prosinci 2020 se do nových pokojů nastěhovali uživatelé.

„Kromě rekonstrukce původní ubytovací části v pavilonu „D“ jsme vybudovali i architektonicky zajímavou, moderní přístavba. Kapacita domova se tím zvýšila o 25 míst v pohodlných jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Kvalitu poskytované péče zvýšil i nový evakuační lůžkový výtah, venkovní terasa s posezením, úpravou prošly i venkovní plochy areálu domova,“ uvedl ředitel společnosti Beskydská stavební Jiří Dohnal.

Krajská investice si kladla za cíl nejen zvýšení kapacity zařízení se zvláštním režimem, ale především humanizaci pobytových sociálních služeb a stejně jako pohodlí jeho uživatelů a zaměstnanců.

„Lidé, kteří v domově žijí, jsou zcela odkázáni na pomoc ostatních. Je nutné zajistit, aby žili v příjemných a důstojných podmínkách. Kvalitu péče zvýší i nový evakuační lůžkový výtah,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

První zmínky o výstavbě Ústavu sociální péče – Domova důchodců v Karviné, se datují na období let 1957-1959. V roce 1959 byla dokončena výstavba a budova byla předána do užívání.

Beskydská stavební, a.s. má rozsáhlé zkušenosti v realizaci staveb a zařízení pro poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb. Jen v letošním roce realizovala mimo jiné technicky náročnou Rekonstrukci a dostavbu Domova Slunovrat v Ostravě, provedla stavební úpravy transfuzního oddělení Nemocnice Agel v Novém Jičíně nebo sanaci Zdravotního střediska Havířov.