Certifikáty

Jsme držiteli několika certifikátů a osvědčení, jejichž platnost průběžně obnovujeme, a které potvrzují vysoký standard kvality našich prací a služeb na všech našich pracovištích. 

Certifikát systému managementu ČSN EN ISO 9001, 14001, 18001
Certifikát systému managementu ČSN EN ISO 9001
Certifikát systému managementu ČSN EN ISO 14001
Certifikát systému managementu ČSN EN ISO 18001 
Osvědčení realizátora ETICS
Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění k zabudování oken a vnějších dveří do stavby
Osvědčení o shodě řízení výroby pro ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce
Certifikát procesu svařování pro stavební ocelové konstrukce