Certifikáty

Jsme držiteli několika certifikátů a osvědčení, jejichž platnost průběžně obnovujeme, a které potvrzují vysoký standard kvality našich prací a služeb: 

Certifikát systému managementu ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát systému managementu ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát systému managementu ČSN ISO 45001:2018

Certifikát systému managementu ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018

Osvědčení realizátora ETICS

Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby

Osvědčení o shodě řízení výroby pro ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce

Certifikát procesu svařování pro stavební ocelové konstrukce