Promo

Časosběrný snímek zachycující vznik nové tělocvičny pro spádové Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně. Původní tělocvična musel být zbourána kvůli špatnému technickému stavu, výskytu azbestu a dřevomorky. Nová hala musela korespondovat se sousední památkově chráněnou školou postavenou ve funkcionalistickém stylu podle projektu architekta Jaroslava Fragnera ve třicátých letech 20. století firmou Václava Nekvasila.