Referenční projekty

V letech 2018-2020 jsme provedli demolici stávajícího domu č. 24 a části objektu prádelny, kde jsme pak vybudovali nový rohový objekt. Součástí díla byla i rekonstrukce objektu prádelny (šaten), 2.NP a schodiště ve stávajícím objektu č. 22 a přilehlých venkovních ploch.