Novinky

Rekordní zakázka v  historii firmy: Nové univerzitní budovy v Ostravě

30.01.2020

Rekordní zakázka v  historii firmy: Nové univerzitní budovy v Ostravě

Střed Ostravy se během dvou let zásadně promění díky výstavbě nového kampusu Ostravské univerzity a úpravám nábřeží Ostravice. Smlouvu za  více než miliardu korun budeme realizovat v konsorciu s ostravským závodem IMOS Brno.  

Stavba dvou nových univerzitních budov společně s  podzemím parkovištěm na 150 aut a úpravou veřejného prostranství má být hotová v  roce 2022. Projekt v  hodnotě 1,1 miliardy korun je jednou z  největších investic svého druhu ve  vysokém školství v  Česku. 

Univerzita deklaruje vytvoření 10 nových studijních programů, které budou vyučovány v  nových prostorách o  celkové ploše 9 000 m2  a s  nově zakoupenými přístroji. Zázemí pro  sport, zdraví a nové  technologie, klastr umění a designu i garáže budou sloužit nejen univerzitě, ale také veřejnosti. Investice potvrdí univerzitní charakter města, podpoří jeho ekonomický rozvoj a  přispěje k  dalšímu oživení centra.  

 „Jsou před  námi dva náročné, ale velmi zajímavé roky, a  my doufáme, že výsledek naší společné práce naplní očekávání nejen autorů projektu, ale zejména očekávání pedagogů a  studentů univerzity. Osobně se  pak těším na  konečnou podobu ztvárnění betonové a  předsazené trubkové fasády Fakulty umění,“ doplňuje Ing. Daniel Pieszka, předseda dozorčí rady akciové společnosti Beskydská stavební. Doplnil, že je to výjimečná situace, kdy se ryze české firmě podařilo uspět v  soutěži na tak významnou a prestižní zakázku.