Referenční projekty

Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83, Havířov-Podlesí

Sanace objektu zdravotního střediska včetně výměny všech výplní otvorů, provedení stavebních úprav ve společných prostorách a výměna výtahu. Realizace proběhla v letech 2018-2019.