Referenční projekty

Sídlo společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třinci (dnes již VALVEA s.r.o.)

V letech 2018-2020 jsme realizovali novostavbu haly a administrativní budovy propojené spojovacím krčkem.

Vyjádření pana projektanta: „Jeden z aspektů, který významným způsobem přispěl k výsledné architektonické koncepci, vzešel z požadavku investora přiblížit návštěvníkům a také obchodním partnerům vysoce odbornou činnost v oblasti návrhu, vývoje a výroby regulačních armatur. Samotný návrh a koncepce stavby měl tedy svým pojetím maximálně zpřístupnit a prezentovat činnosti a obory, kterými se společnost zabývá.

Koncepce vychází z provázanosti jednotlivých provozů od návrhu přes výzkum až k výrobě a následné expedici. Z toho důvodu je celá stavba komponována jako transparentní prostory “showroomy“, ze kterých je možné vnímat komplexnost činností, které se v objektu provádějí. Jsou zde prostory velkoryse proskleného parteru s vodní plochou, která v letním období ochlazuje zasedací místnost, jenž se při pohledu z interiéru jakoby vznáší na hladině. Další částí, která upozorňuje na provozní návaznosti je kancelář pro návrh tepelných čerpadel, která přímo sousedí s technickou místností. Ta je pojata jako ukázkový prostor pro prezentaci nejnovějších možností v oblasti regulace a také jako didaktická ukázka reálného provozu. Prosklení nám také umožňuje nahlédnout do dílny, kde je patrné, jak probíhá celkový proces kompletace armatur.

K dalšímu propojení a provázanosti se dostáváme ve velkoryse řešeném vestibulu, který je propojen přes prostor schodiště s administrativní části ve druhém nadzemním podlaží. Zde jsou kanceláře tvořeny souborem zděných a prosklených hmot, umožňující výhledy přes terasy a následně přes prosklení do prostoru expedičního skladu s výzkumným a testovacím centrem. Terasy jsou navázány na kancelářské prostory a umožňují příjemnou relaxaci s výhledem do blízké přírodní krajiny.

A tímto se dostáváme k tomu, že architektonický koncept není navrhnut pouze s ohledem na vnitřní provoz stavby, ale také svým pojetím reaguje na jedinečnost podhorského města a pracuje s výhledy na blízkou přírodní scenerii.“