Skupina SMOLO

Jsme součástí silné skupiny SMOLO. Skupina je domácí jediná ryze česká a regionální společnost, která se zabývá odpadovým hospodářstvím, údržbou komunikací, demolicemi a zemními pracemi. 

SMOLO zajišťuje komplexní služby v  celém procesu nakládání s  odpady. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme svoz odpadu a přípravu pro jeho opětovné využití, zabýváme se recyklací odpadu, jeho dalším využitím a odstraněním. 

Do skupiny patří také: 

SMOLO a.s. – pronájem komerčních prostor 

SMOLO Services s.r.o. – komplexní služby v odpadovém hospodářství, specialista na průmyslové odpady 

SMOLO Třinec s.r.o. – komplexní služby v odpadovém hospodářství v třineckém regionu; specialista na komunální odpady; přeprava materiálu a odpadu; údržba komunikací 

SMOLO Recycling s.r.o. – demolice, zemní práce a recyklace stavebního odpadu; prodej kameniva; půjčovna mechanizace 

SMOLO HB s.r.o. – skládka 

SMOLO Hydraulics s.r.o. – prodej, montáže, servis a revize hydraulických nástaveb. Výhradní zástupce dánské značky HMF 

Více informací o skupině najdete na http://www.smolo.cz/