Novinky

Stavíme první domov důchodců v obci

09.10.2020

Senioři z Dětmarovic vyžadující celodenní péči již budou moci trávit podzim života ve své obci. Od konce příštího roku zde začne poskytovat služby moderní Domov pro seniory, který byl projektován i dle zahraničních podobných objektů.

V obci provozujeme dva domy s pečovatelskou službou. Chybí nám však zařízení s celodenní péčí pro občany, kteří tuto službu potřebují. Doposud je musí rodiny umisťovat v sousedních městech, Karviné nebo Orlové, což pro ně není komfortní. Naši senioři chtějí zůstat ve své obci, v menším zařízení, kde jsou dalšími obyvateli jejich sousedé nebo známí a personál také povětšinou znají,“ říká starosta Dětmarovic Ing. Ladislav Rosman s tím, že domov je lokalizován v příjemné lokalitě Pod kaplí, což bude i název nového objektu.  Místní označení pochází od zdejší tzv. Něbrojovy kaple sv. Isidora z roku 1860 vybudované nedaleko, na druhém nejvyšším místě Dětmarovic, odkud je nádherný výhled na obec a okolní malebně zvlněnou pahorkatinu.

Projekt jsme připravovali šest let od doby, kdy se nám podařilo získat vhodný pozemek. Pro obec našeho typu je to optimální řešení i z pohledu velikosti a kapacity. Projekt mimo jiné klade důraz na komunitní a domácké prostředí,“ doplnil starosta Ing. Ladislav Rosman.

Kapacita nového domova je 30 míst, provoz zařízení a péči o klienty zde bude zajišťovat asi 15 zaměstnanců. Investiční akce zahrnuje i realizaci parkoviště, zázemí a příslušenství, stejně jako terénní úpravy. Náklady na stavbu a zařízení činí 64,2 milionů korun. Obec Dětmarovice získala státní dotaci ve výši 35,4 milionů, částkou půldruhého milionu přispěl Moravskoslezský kraj.

 „Stavební práce v Dětmarovicích postupují dle harmonogramu i přes komplikované klimatické podmínky,“ zhodnotil Bc. Petr Piprek z firmy Beskydská stavební, a.s., která zakázku vysoutěžila.

S výstavbou zařízení pro sociální péči má společnost Beskydská stavební, a.s. bohaté zkušeností. Mimo jiné momentálně dokončila rekonstrukci a dostavbu domova Slunovrat v Ostravě-Přívoze a před předáním je projekt modernizace Nového domova v Karviné.