Tiskové zprávy

Tesaři použili na opravu hradiska 450 kubíků dřeva

09.10.2020

Tesaři použili na opravu hradiska 450 kubíků dřeva

Beskydská stavební, a.s. dokončila revitalizaci Archeoparku v Chotěbuzi na Těšínsku. Investice zahrnuje především rekonstrukci dřevěných palisád, obranné věže a komorové slovanské hradby. Tesaři a stavaři z třinecké firmy pracovali na místě slovanského sídliště z období datovaného do 8. až do 11. století téměř dva roky.

„Na dílo jsme použili zhruba 450 kubíků dřeva z oblasti valašských Beskyd, především modřínu a jedle, tyto dřeviny mají vyšší přirozenou trvanlivost. S ohledem na konstrukční řešení stanovené projektovou dokumentací byly dřevostavby provedeny novodobými postupy, včetně navržených tesařských spojů,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Ivan Stryja z Beskydské stavební, a.s.. Dodal, že realizaci komplikoval probíhající souběžně průzkum Archeologického ústavu Akademie věd České republiky z Brna, přesto stavaři dokončili zakázku v termínu.

Archeologická lokalita v Chotěbuzi-Podoboře je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se ve zdejších lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, kdy na výšinné ostrožně na řekou vyrostla pravěká osada předslovanského osídlení. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu představuje areál Archeoparku.