Tiskové zprávy

Z původní mateřinky vznikla moderní knihovna s kavárnou

13.05.2021

Z původní mateřinky vznikla moderní knihovna s kavárnou

Knihovna v Podroužkově ulici v Ostravě-Porubě prošla rozsáhlou rekonstrukcí v režii Beskydské stavební, a.s.  Po zdařilé modernizaci se zařízení stalo největší a nejmodernější knihovnou v obvodu. Bonusem pro návštěvníky a obyvatele sídliště jsou dále prostory určené pro seniory, přednáškový sál, kavárna s terasou, rozsáhlý park, dětské a parkourové hřiště a nové parkoviště.

Knihovna před rekonstrukcí sídlila pouze v jedné pětině dvoupodlažní budovy, která byla ve zpustošeném stavu a fungovala v nouzovém režimu. Kompletní rekonstrukcí prošly vnitřní prostory budovy. Došlo k vybourání veškerých původních vnitřních svislých a podlahových konstrukcí, bylo provedeno statické zesílení průvlaků stropu 1.NP. 

Součástí investiční akce byly i rozsáhlé dispoziční změny spojené s úplnou realizací veškerých rozvodů silnoproudu, slaboproudu, vzduchotechniky, klimatizace, vodoinstalace, kanalizace a vytápění. Veškeré povrchové úpravy doznaly změn, nově je objekt vybaven výtahem a plošinou.

Úplnou rekonstrukcí prošla exteriérová část okolí knihovny, kdy byly vybourány veškeré původní přístupové chodníky, asfaltové hřiště a komunikace. Následně byly zhotoveny nové travnaté plochy, přístupové chodníky, parkourové a dětské hřiště.

Zelené prostranství je nově osázeno dřevinami a trvalkami, podél nových chodníků byl instalován parkový mobiliář. Ke knihovně přiléhá rozsáhlá dlážděná plocha, která slouží nejen k parkování vozidel, ale také k setkávání příchozích a pořádání venkovních akcí.

Unikátní vybavení, rozsáhlé sbírky knih, časopisů a audionahrávek

Nyní je čtenářům nebo návštěvníkům přednášek a jiných společenských událostí k dispozici trojnásobná plocha. Přízemí je vyhrazeno oddělení pro dětské čtenáře, beletrii pro dospělé a literární kavárně. Je zde prostor pro nejmenší děti do 6 let, kde si mohou hrát, prohlížet obrázky a číst.

Starší děti mají svou speciální místnost se studijním prostorem doplněným o relaxační prvky, kde si teenageři mohou číst i vleže. Velkým lákadlem jsou dva houpací prvky. V patře vzniklo oddělení naučné literatury pro dospělé. V druhé části celku je multifunkční dělitelný sál.

Knihovna nabízí více než 30 000 titulů s tím, že zdejší kapacita je až 50 000 dokumentů, včetně audio knih, časopisů, společenských her pro děti i dospělé. V každé části jsou k dispozici sociální zařízení, počítače a v celém objektu funguje wi-fi.

V přízemí je unikátní kavárna s terasou, jejímž provozovatelem je Mental Café. Jde o projekt, který na pozici baristů zaměstnává osoby se znevýhodněním, ať už mentálním, fyzickým, či kombinovaným.

Interiér byl navržen a vyroben přímo na míru a částečně se dá i přesouvat, tím pádem je možné si hrát i s prostorem. Knihovna je vybavena unikátní RFID technologií, která využívá rádiové vlny k bezkontaktní automatické identifikaci knih. Knihovna se pyšní i prvním biblioboxem v Ostravě, který je situován uvnitř budovy.

V okolí knihovny vzniklo i 25 nových parkovacích míst určených právě pro návštěvníky tohoto zařízení.

Interiéry navrhl porubský architektonický ateliér PROJEKTSTUDIO EUCZ Ing. arch. Davida Kotka.

Název akce:                                       Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava – Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor

Objednatel:                                        Statutární město Ostrava

Termín realizace:                              10/2019–12/2020

Vedoucí střediska HSV 14:              Ing. Marcel Konesz

Stavbyvedoucí HSV 14:                    Petr Tomica