Tiskové zprávy

Začíná náročná rekonstrukce budovy gymnázia

17.02.2020

Začíná náročná rekonstrukce budovy gymnázia

Beskydská stavební převzala staveniště pro generální rekonstrukci budovy Gymnázia Julia Słowackého v  Českém Těšíně. Jediné střední školy s  polským jazykem vyučovacím v Česku, kam denně míří stovky studentů od Mostů u Jablunkova po Bohumín.  

Předmětem zakázky je  především  zajištění požární bezpečnosti areálu, včetně odstranění narušených konstrukcí, provedení statického zajištění, výměna oken a zateplení objektů, které vykazují velmi špatný stavebně-technický stav konstrukcí a ekonomicky velmi neúsporný provoz. 

 „Rekonstrukce je rozdělena do několika etap tak, abychom co nejméně narušili průběh vyučování. V  první fázi počítáme s bouracími a sanačními pracemi na objektu tělocvičny. Provedeme odbourání druhého nepoužívaného podlaží, zesílení statistky spřažením budovy ocelovými nosníky a zhotovením nové střechy. Tělocvična by měla být hotova v  průběhu června, kdy budeme postupovat výměnou výplní a na prázdniny jsme naplánovali výměnu oken v celém objektu,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Jiří Votoček.  

Momentálně probíhá vybudování zařízení pro staveniště, přípojek, bezpečnostních koridorů pro pohyb těžké techniky. Stavební práce začnou v  první polovině února a stavba má být hotová v  červenci 2021. 

Rekonstrukci bude komplikovat skutečnost, že se jedná o objekt přímo v  historickém středu města s  úzkým vjezdem do dvora, kudy probíhá zásobování kuchyně.  Aby mohl být zachován provoz gymnázia a navazující základní školy, byly stavební práce přizpůsobeny požadavkům školy a technologických možnostem.  

Vyšli jsme vstříc školám a úpravou harmonogramu umožníme vjezd zásobování přes staveniště vždy v  určených hodinách, pak se ve dvoře musí pohybovat těžká technika. Harmonogram je navržen tak, aby úplná uzávěra průjezdu do dvora byla pouze v době nutné výstavby lešení, a to v době letních prázdnin, kdy se neučí a nevaří obědy,“ doplnil ředitel Beskydské stavební Ing. Jiří Dohnal, MBA.  

Investorem je zřizovatel školy, tedy Moravskoslezský kraj.  Cena stavby je 31 milionů Kč s  DPH.  Beskydská stavební podala nejlepší nabídku a kraji ji vybral na realizátora stavby. 

Společnost působí na trhu již 28. rokem. Zaměřuje se na všechna odvětví pozemního stavitelství, zejména na stavby pro školství, zdravotnictví a administrativu. Realizuje jak novostavby, tak náročné rekonstrukce, mimo jiné i staveb historických. Zkušenosti má i z realizace průmyslových a ekologických staveb. Firmu tvoří devět výrobních středisek: čtyři střediska hlavní stavební výroby (v Třinci, Frýdku–Místku a Ostravě) a pět středisek profesních.  

Společnost paří do skupiny Smolo a využívá potenciál sesterských firem zaměřujících se mimo jiné na sanační práce, recyklaci a odpadového hospodářství.

Historická fakta: 

První polské reálné gymnázium začalo s vyučováním v  Orlové v  dnes již poddolované lokalitě Obroki na podzim roku 1909. V  Českém Těšíně pak vznikly v  roce 1938 na českém gymnáziu polské třídy. V  roce 1949  ministerstvo školství ustanovilo samostatné Polské reálné gymnázium v  Českém Těšíně.

Absolventy školy jsou mimo jiné senátor a bývalý generální ředitel TŽ Jiří Cienciala, ředitel TŽ Jan Czudek, zpěvačka Ewa Farna, známý folklorista prof. Daniel Kadłubiec, olympionik Tomasz Mendrek, nadějný pětibojař Marek Grycz, třinecký kardiolog Piotr Branny, primář chirurgie v  Nemocnici Třinec Daniel Worek, ředitelka akce Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková, náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny, starostové několika obcí na Těšínsku a mnoho dalších osobností veřejného života.