Historie

2016

13.02.2020

Více se  prosazujeme v  oboru staveb pro zdravotnictví, příkladem toho je rekonstrukce Mezioborové jednotky intenzivní péče v  Nemocnici Třinec. Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné je také našim dílem, stejně jako stavební úpravy internátu pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, který je památkově chráněnou budovou.