Referenční projekty

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s.

Provedli jsme rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod, která spočívala v provedení sanace všech betonových nádrží, byly provedeny nové potrubní propojení veškerých technologických částí a na všech objektech byly osazeny nové zámečnické konstrukce z nerezové oceli. Realizace proběhla v letech 2019-2020.