Referenční projekty

Sportovní hala Svojsíkova, Český Těšín

Jako hlavní subdodavatel jsme pracovali pro generálního zhotovitele Sportovní haly ve Svojsíkově aleji v Českém Těšíně. Zařízení začalo sloužit sportovcům v roce 2020, kdy město slavilo sto let od svého vzniku.

Projekt víceúčelové haly s 1768 m2 zastavěné plochy zahrnuje variabilní hrací pole o rozměrech 46×23 m s povrchem Taraflex, které je vhodné na florbal, futsal, házenou i jiné sporty. Ochrannou sítí je možné halu rozdělit na tři hřiště na volejbal či nohejbal a až 6 badmintonových hřišť.

K dispozici je tribuna pro 250 diváků, šest šaten pro družstva a rozhodčí, sociální zázemí. Dále je v objektu klubovna. Projekt zahrnoval i úpravu zeleně v okolí a malou architekturu.

Vlastní hala byla koncipovaná jako univerzální s parametry pro prvoligové zápasy s osvětlením a akustikou umožňující televizní přenosy. Lichoběžníkový půdorysný tvar vzešel z tvaru pozemku, z vedení inženýrských sítí a z touhy po zachování vzrostlých stromů.

Halu tvoří tři hmoty. Zděná podnož, ze které vyrůstají dvě hmoty reagující na okolní zástavbu. Menší hmota univerzálního sálu z polykarbonátu je orientovaná směrem k městu a svým menším měřítkem reaguje na nedalekou zástavbu městských domů.

Hala v noci svítí a stává se orientačním bodem.
Hala je založena na vrtaných pilotách. Konstrukce je ocelová z plnostěnných vazníků, rovněž tak malý univerzální sál.  První NP je vyzděno z keramických tvarovek a omítnuto. Hala je opláštěná sendvičovými minerálními panely rastrovanými svislými vertikálami. Univerzální sál je opláštěný polykarbonátem. Hrací plocha je odpružená lamelová se sportovním povrchem.

Investor:  Město Český Těšín

Termín realizace:  2018 – 2020