Novinky

Z původní mateřinky vznikla moderní knihovna s kavárnou

13.05.2021

Z původní mateřinky vznikla moderní knihovna s kavárnou

Knihovna v Podroužkově ulici v Ostravě-Porubě prošla rozsáhlou rekonstrukcí v režii Beskydské stavební, a.s.  Po zdařilé modernizaci se zařízení stalo největší a nejmodernější knihovnou v obvodu. Bonusem pro návštěvníky a obyvatele sídliště jsou dále prostory určené pro seniory, přednáškový sál, kavárna s terasou, rozsáhlý park, dětské a parkourové hřiště a nové parkoviště.


Kompletní rekonstrukcí prošly vnitřní prostory budovy. Došlo k vybourání veškerých původních vnitřních svislých a podlahových konstrukcí, bylo provedeno statické zesílení průvlaků stropu 1.NP. 

Součástí investiční akce byly i rozsáhlé dispoziční změny spojené s úplnou realizací veškerých rozvodů silnoproudu, slaboproudu, vzduchotechniky, klimatizace, vodoinstalace, kanalizace a vytápění. Veškeré povrchové úpravy doznaly změn, nově je objekt vybaven výtahem a plošinou.

Úplnou rekonstrukcí prošla exteriérová část okolí knihovny, kdy byly vybourány veškeré původní přístupové chodníky, asfaltové hřiště a komunikace. Následně byly zhotoveny nové travnaté plochy, přístupové chodníky, parkourové a dětské hřiště.

Zelené prostranství je nově osázeno dřevinami a trvalkami, podél nových chodníků byl instalován parkový mobiliář. Ke knihovně přiléhá rozsáhlá dlážděná plocha, která slouží nejen k parkování vozidel, ale také k setkávání příchozích a pořádání venkovních akcí.

Nyní je čtenářům nebo návštěvníkům přednášek a jiných společenských událostí k dispozici trojnásobná plocha.

V přízemí je unikátní kavárna s terasou, jejímž provozovatelem je Mental Café. Jde o projekt, který na pozici baristů zaměstnává osoby se znevýhodněním, ať už mentálním, fyzickým, či kombinovaným.

Interiér byl navržen a vyroben přímo na míru a částečně se dá i přesouvat, tím pádem je možné si hrát i s prostorem. Knihovna je vybavena unikátní RFID technologií, která využívá rádiové vlny k bezkontaktní automatické identifikaci knih. Knihovna se pyšní i prvním biblioboxem v Ostravě, který je situován uvnitř budovy.

V okolí knihovny vzniklo i 25 nových parkovacích míst určených právě pro návštěvníky tohoto zařízení.